https://www.gravatar.com/avatar/a9be99dedffb4c1f57f1dd0701563453?s=240&d=mp

⅓ espresso gồm những bài viết ngắn thuộc nhiều chủ đề khác nhau thể hiện góc nhìn riêng của tác giả.

Lemon - Chanh

“Lemon” thường được dịch sang Tiếng Việt là “chanh”, tuy nhiên khi cần dịch “quả chanh” sang Tiếng Anh từ mà bạn cần dùng có thể không phải là lemon mà là lime.